Elektronické studijní materiály

Akvakultura

Akvakultura je nejrychleji rostoucí odvětví celého sektoru produkce potravin na světě, zvláště pak v tropických a subtropických oblastech.
Akvakultura a zejména pak produkce ryb zajišťuje významným podílem přísun živočišných bílkovin pro obyvatelstvo rozvojových zemí.

Prezentace k přednáškám:
01 – Úvod a postavení akvakultury ve světě
02 – Akvakultura měkkýšů
03 – Vodní prostředí
04 – Produkce organické hmoty ve vodním prostředí
05 – Akvakultura rostlin
06 – Akvakultura korýšů
07 – Anatomie, fyziologie a ekologie ryb
08 – Genetika a reprodukce ryb
09 – Akvakultura ryb
10 – Welfare rybích chovů
11 – Management farmového chovu ryb

Prezentace k praktickým cvičení:
Prezentace – Pitva kapra
Prezentace – Výtěr ryb
Obsádka nádrží – výpočet
Obsádka nádrží – příklady
Prezentace organismů k poznávačce
Poznávačka – seznam organismů

Hydrobiologický základ pro akvakulturu

Charakteristika vodního prostředí, distribuce energie, koloběh hlavních biogenních prvků a jejich sloučenin.
Utváření biocenóz vodních nádrží a přehled hlavních zástupců vodní fauny a flóry. Problémy acidifikace a eutrofizace. Využití ekosystémů v hospodářské sféře – v rybníkářství, zemědělství a ochraně a tvorbě krajiny. Právní ochrana vod.

Prezentace
Hydrobiologie – prezentace k přednáškám

Prezentace k praktickým cvičení
Hydrobiologie – prezentace ke cvičení

Další doporučená studijní literatura

Stav světového rybářství a akvakultury
Lov a chov korýšů
Úvod do hydrobiologie
Rybářství ve volných vodách
Fisheries in open water
65 let výuky rybářství na Mendelově univerzitě v Brně – sborník