Okrasné organismy

Produkce okrasných a akvarijních ryb je dalším významným akvakulturním odvětvím, které zasluhuje samostatnou pozornost. Posel (2003) uvádí, že v současnosti akvaristika zaujímá významné místo ve světové ekonomice s ročním obratem okolo 15 bilionů USD. Přesné údaje o světovém trhu s akvarijními rybami chybí, ale odhady se shodují na milionech kusů ryb v hodnotě desítek miliard USD. Překvapením pro mnohé může být, že ČR zaujímá (podle odhadu FAO) 4. místo v rámci celosvětového obchodu!
TACR_okrasne_03
Přesto Mze eviduje chovy ornamentální a akvarijních ryb pouze okrajově a ve výročních zprách rozsáhlejší analýza tohoto sektoru zcela chybí. Některé základní údaje (druhy, objem, původ) jsou však monitorovány Státní veterinární správou a Celní správou České republiky bez dalších analýz a využití dat.
TACR_okrasne_04
Významné postavení v rámci světového obchodu s okrasnými a akvarijními rybami je také faktorem, který představuje rizika spojená s translokacemi a introdukcemi nepůvodních druhů (cílených i nechtěných) a následných biologických invazí s negativním dopadem na jednotlivé sektory akvakultury (přímé ekonomické ztráty) i životní prostředí (pokles či mizení živočišných druhů vedoucí ke změnám ve složení společenstev a funkčnosti celých ekosystémů).
TACR_chov_06