Rekreační rybolov

Rekreační rybolov má v ČR díky své početní základně (zhruba 350 tisíc osob) významnou roli a plní řadu funkcí přesahujících svým významem pouhé využívání přirozené produktivity volných vod lovem ryb (např. vznik pracovních příležitostí v sekundárním i terciárním sektoru, rekreační aktivity, atp.). V současnosti se však vyznačuje velmi intenzivním managementem (nasazování lovených druhů ryb bez ohledu na jejich původ, časté používání druhů nepůvodních, absence přirozené reprodukce rybích populací v plánech nasazování atp.) a je tak patrně v rozporu s legislativními rámci ochrany
životního prostředí ČR i EU.
TACR_lov_01
Rekreační rybolov je v ČR s výjimkou národních parků a vojenských prostor v působnosti Mze. Základní data o rekreačním rybolovu jsou k dispozici od Rybářských svazů. Pro rybářský svaz zpracoval základní socio-ekonomickou analýzu Spurný a kol. 2003 a 2009. Další klíčové analýzy tohoto sektoru (součinnost s legislativními rámci EU, problematika nepůvodních druhů, SWOT) chybí.
copy-head_akva_17.jpg